SKÅDESPELARE

Jag har närt en kärlek till, och spelat teater hela mitt liv. Efter ett antal teaterskolor som riktade sig mot en konstnärligt undersökande teater så hamnade jag slutligen på Mimprogrammet på Teaterhögskolan i Stockholm, 1983-86, där jag utbildade mig till skådespelare med fysiskt uttryck.

Efter avslutad utbildning har jag arbetat på ett stort antal teatrar, från de episka uppsättningarna på Folkteatern i Gävleborg; Den Stora Vreden och Den Tragiska Historien Om Amledo, Prins Av Danmark på 80- och 90-talet till de fria grupperna i Stockholm som turnerar landet över och spelar för barn och unga. Det jag tycker bäst om rent konstnärligt är att jag får så stor möjlighet att vara delaktig i och påverka formen när jag spelar barnteater. Jag tillåts vara kreativ och skapande.

En extra guldkant är att jag under mina år på bl a Pantomimteatern har fått gästspela på olika ställen i världen; Santiago de Chile, New York, Sydkorea, Polen, Danmark, Norge och Finland.

Jag är anställd på TeaterAlliansen sedan 2013.